Міжнародна наукова конференція

Астрономічна школа молодих вчених

Україна, Чернігів, 29 - 31 травня 2008 р.


Конференція організована фізико-математичним факультетом Чернігівського педагогічного університету, кафедрою аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету при сприянні Української астрономічної асоціації, Чернігівської обласної адміністрації, Чернігівського інституту підвищення кваліфікації працівників освіти.

Наукові напрямки конференції
 1. Космологія і космогонія.
 2. Фізика тіл Сонячної системи.
 3. Динаміка самогравітуючих систем.
 4. Гравітаційні і магнітні поля небесних тіл.
 5. Аерокосмічна розвідка територій.
 6. Динаміка тіл змінної маси.
 7. Загальна дидактика астрономії.

Астрономічна школа покликана сприяти науковим дослідженням студентів та аспірантів в галузі природничо-математичних дисциплін (астрономії, космонавтики, геодезії, геоінформатики), а також поширювати знання, які формують у молоді науковий світогляд. Молоді вчені надсилають на адресу наукового комітету Астрономічної школи свої дослідження, тематика яких не обмежується науковими напрямками конференції. Астрономічна експертна рада уважно розглядає ці наукові роботи і дає направлення до друку у провідних наукових журналах.
Участь в конференції можуть брати викладачі вузів, аспіранти, вчителі, студенти, учні. Для цього їм необхідно надіслати електронною поштою тези доповідей та реєстраційні форми до 15 травня 2008 р. на адресу наукового комітету. Програма і тези доповідей будуть надруковані до початку конференції. Тези українською, російською або англійською мовою. Обсяг тез - до 1 стор. Публікації наукових доповідей будуть здійснюватися в журналі "Вісник Астрономічної школи", який визнаний ВАК України фаховим. Термін подання матеріалів у "Вісник Астрономічної школи" - до 1 серпня 2008 р. за адресою наукового комітету. Доповіді на замовлення (лекції) - до 16 стор., для всіх інших - до 8 стор.
Вимоги до оформлення: Рукопис подається в твердій копії в двох екземплярах українською, російською або англійською мовою. Резюме (абстракт) англійською та російською мовами. Дотримуватись вимог журналу "Кінематика і фізика небесних тіл". Текст доповіді оформляється в LaTeX з використанням стандартного класу article. Варто уникати використання нестандартних пакетів LaTeX. Малюнки подаються як окремі файли в форматі EPS чи в одному з популярних растрових форматів. Необхідно пересилати статті електронною поштою у вигляді архіву.

Науковий оргкомітет:
Я.Яцків (співголова), І.Коваль (співголова), О.Железняк (вчений секретар)

Члени оргкомітету:
С.Андрієвський (Україна), В.Антонов (Россія), В.Боровий (Україна), І.Вакарчук (Україна), А.Відьмаченко (Україна), В.Івченко (Україна), В.Захожай (Україна), О.Кривов (Німеччина), Л.Литвиненко (Україна), М.Маров (Россія), О.Марченко (Україна), С.Нінкович (Сербія), Б.Новосядлий (Україна), П.Флін (Польща), П.Фомін (Україна), А.Чернін (Россія)

Місцевий оргкомітет:
А.Шморгун (голова), А.Заліський, Т.Богдан, В.Марченко, А.Терещенко (секретар), В.Толочний

Наукова програма

"Актуальні проблеми астрономії і космонавтики"

 • А.Відьмаченко (д.ф.-м.н., Головна астрономічна обсерваторія НАНУ)
  "Властивості атмосфер планет-велетнів"
 • О.Железняк (д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет)
  "Особливості динаміки та походження супутників планет"
 • В.Захожай (д.ф.-м.н., Харківський національний університет)
  "Властивості екзопланетних систем"
 • Є.Коршак (к.п.н., Київський національний педагогічний університет)
  "Загальні проблеми дидактики фізики і астрономії"
 • В.Лялько (д.геол.-мін.н., Центр аерокосмічних досліджень)
  "Методи аерокосмічних досліджень"
 • М.Маров (д.ф.-м.н., Інститут прикладної математики, Москва)
  "Динаміка речовини в протосонячній хмарі"
 • О.Машков (д.т.н., Національний авіаційний університет)
  "Військове використання аерокосмічних систем"
 • О.Марченко (д.ф.-м.н., Національний університет "Львівська політехніка")
  "Методи описання гравітаційних полів небесних тіл"
 • П.Фомін (д.ф.-м.н., Інститут теоретичної фізики НАН України)
  "Сучасні проблеми космології"
 • А.Чернін (д.ф.-м.н., Московський державний університет)
  "Властивості фізичного вакууму і темна енергія у Всесвіті"
 • К.Чурюмов (д.ф.-м.н., Київський національний університет)
  "Динаміка та походження комет"
Конференція відбудеться за адресою:
Україна, м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, Чернігівський педагогічний університет, фізико-математичний факультет Контактний тел. 8 (04622) 3-40-82, Т.Богдан

Адреса наукового оргкомітету:
03058 м.Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний університет, кафедра аерокосмічної геодезії, корпус 3, к.524. А.Терещенко
Тел. 8 (044) 406-99-95
E-mail: oleg_zheleznyak@yahoo.com

Попередній план роботи конференції:
29.05.2008 10:00 - 16:00 Реєстрація учасників конференції
30.05.2008 10:00 - 10:30 Відкриття конференції
  10:30 - 17:00 Пленарні засідання
31.05.2008 10:30 - 16:00 Секційні засідання
  16:00 - 17:00 Підведення підсумків конференції