Богдан Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук
науковий співробітник Астрономічного науково-дослідного центру ЧНПУ
доцент кафедри фізики та астрономії ЧНПУ
тел.: +38 (0462) 34082

Наукові інтереси: методика астрономії, астрономічні спостереження.

Тема дисертації: "Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи".
Науковий керівник: Коваль Іван Кирилович, д.ф.-м.н., проф. (ЧДПУ).

Наукові публікації:
 1. Богдан Т.М. Висотний профіль температури в фотосфері Сонця. / Тези наукової конференції "Астрономічна школа молодих вчених". - Умань, 2000 р.
 2. Богдан Т.М. Вивчення зоряного неба за допомогою саморобних моделей. /Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми астрономічної освіти в Україні". - Б. Церква, 2001 р. - С. 24 - 25
 3. Богдан Т.М. Вивчення зоряного неба за допомогою саморобних моделей. /Вісник Астрономічної школи. - №2, т.2, 2001р. - С. 48-50
 4. Богдан Т.М. Пропедевтика астрономічних знань учнів при вивченні фізики у загальноосвітній школі. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. - № 13, т.1, 2002 р.
 5. Богдан Т.М. Елементи астрономії у курсі фізики 9-го класу загальноосвітньої школи. // Сучасні тенденції розвитку природничо-математичної освіти. Матеріали міжнародної конференції Херсонського державного педагогічного університету. - Херсон, 2002. - С. 214 - 217
 6. Савченко В.Ф., Богдан Т.М. Використання елементів астрономії при вивченні молекулярної фізики у 10 класі. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Засоби реалізації сучасних технологій навчання". - Кіровоград, 2003. - С. 171 - 175
 7. Богдан Т.М. Пропедевтика астрономічних знань учнів при вивченні фізики у загальноосвітніх навчальних закладах. (Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Астрономічна освіта учнівської молоді", - Київ, 2003. - С. 25 - 30
 8. Тетяна Богдан, Віталій Савченко. Використання плоских моделей для пропедевтики астрономічних знань на уроках фізики. /Фізика та астрономія в школі. - №3, - 2003. - с.16 - 17
 9. Богдан Т.М. Використання плоских моделей при вивченні астрономії у загальноосвітній школі. /Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. - № 19. - Чернігів, 2003. - С. 9 - 10
 10. Богдан Т.М., Коваль І.К. Фізичні основи спектральної класифікації. /Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. - № 19. - Чернігів, Серія: Педагогічні науки. - 2003. - С. 11 - 13
 11. Богдан Т.М. Використання елементів астрономії при розв'язуванні задач з фізики (11 клас). Наукові записки. Випуск LIII. - Київ, 2003
 12. Богдан Т.М. Роль пропедевтики астрономічних знань у формуванні наукового світогляду учнів. //Особливості підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах переходу школи до профільного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Херсон, 2004 р.
 13. Богдан Т.М. Пропедевтика астрономічних знань учнів загальноосвітньої школи у позаурочний час. // Вісник ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, вип. 23, Серія: Педагогічні науки. - Чернігів, 2004. - С. 3 - 6
 14. Богдан Т.М. Роль пропедевтики астрономічних знань у формуванні наукового світогляду учнів. Вісник ЧДПУ, випуск 30. Чернігів, 2005. - С. 17 - 20
 15. Богдан Т.М. Кооперативні технології в процесі вивчення властивостей електромагнітних хвиль у курсі фізики середньої школи з використанням астрофізичного матеріалу. //Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. Випуск 11. Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болконського процесу, 2005 р.
 16. Богдан Т.М. Використання проектної технології у позакласній роботі з астрономії. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Кредитно-модульна технологія навчання та методичне забезпечення контролю якості успішності. - Полтава, 2006. - С. 69
 17. Богдан Т.М. Негативний вплив астрономії на формування наукового світогляду учнів // Фізика та астрономія у школі. - № 3. - 2006 - С.42 - 44.
 18. Богдан Т.М. Необхідність пропедевтики астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 36, т.1. Серія: Педагогічні науки. - Чернігів, 2006. - С. 180-183.
 19. Богдан Т.М. Пропедевтика астрономічних знань учнів у темі "Світлові явища" (8 клас) // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як методична проблема". - Херсон, 2006 р. - С. 94 - 96.
 20. Богдан Т.Н. Пропедевтика астрономических знаний учащихся при изучении физики в общеобразовательных школах Украины // Материалы VI Международной научно-методической конференции "Физическое образование: проблемы и перспективы развития" - Москва, 2007. - С.31-33.
 21. Богдан Т.М. Екологічне виховання у процесі пропедевтики астрономічних знань учнів у загальноосвітній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 46, Серія: Педагогічні науки. - Чернігів, 2007. - С. 13 - 15.
 22. Богдан Т.М. Пропедевтика астрономічних знань учнів у темі "Світлові явища (8 клас)" // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Випуск 9. - Київ, 2007. - С. 8 - 12.
 23. Богдан Т.М. Як бути з Плутоном? // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 57, Серія: Педагогічні науки. - Чернігів, 2008. - С. 20 - 22.
Наукові конференції:
 1. Міжнародна наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених". - Умань, 2000 р.
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми астрономічної освіти в Україні". - Біла Церква, 2001 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку природничо-математичної освіти". - Херсон, 2002 р.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція "Засоби реалізації сучасних технологій навчання". - Кіровоград, 2003 р.
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Астрономічна освіта учнівської молоді", - Київ, 2003 р.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція "Особливості підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах переходу школи до профільного навчання". - Херсон, 2004 р.
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція "Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болконського процесу". - Камянець-Подільський, 2005 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція "Кредитно-модульна технологія навчання та методичне забезпечення контролю якості успішності". - Полтава, 2006 р.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітнє середовище як методична проблема". - Херсон, 2006 р.
 10. VI Международная научно-методическая конференция "Физическое образование: проблемы и перспективы развития" - Москва, 2007.
 11. Всеукраїнські науково-практичні конференції "Чернігівські читання". - Чернігів-Ніжин, 2002 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р., 2006 р., 2007 р., 2008 р.